Schoonouders

Conflicten met ouders en schoonouders kunnen een relatie behoorlijk op scherp zetten. En dat terwijl je er echt iets aan kunt doen: je kunt op een liefdevolle manier zowel de ene als de andere relatie eer aandoen en daarbij ook trouw blijven aan jezelf.

Wie kan jou beter raken dan je familie? Zeker als er iets speelt tussen jouw partner en jouw ouders lijkt het soms alsof jijzelf in een spagaat terecht komt. Bij mijn eigen ouders lag de lat behoorlijk hoog als het ging om mijn toekomstige partner; niemand was goed genoeg. Heel lief bedoeld natuurlijk, omdat ze het beste met mij voorhadden, maar op elke man die ik mee naar huis bracht was wel iets aan te merken en bij mijn man Bas gebeurde datzelfde: mijn moeder kon hem moeilijk accepteren.

Jij en je partner hebben besloten om met elkaar het leven te delen, niet met jullie ouders. Dus zorg dat je dit eerst met je partner uitspreekt. Vertel wat jullie waarderen in elkaars ouders en wat de lastige punten zijn. Het is fijn als je ziet hoe belangrijk de relatie van jouw partner met de eigen ouders is.

Jullie kunnen elkaar ondersteunen, ook als je bij elkaars ouders bent. Jullie kunnen dan vertellen en laten zien dat jullie bij elkaar horen en zeggen dat jullie nodig hebben dat zij jullie manier van omgaan met elkaar respecteren. Laat hun daarbij weten hoeveel waarde jullie hechten aan de relatie met hen.

Uiteindelijk heb ik bij mijn moeder uitgesproken hoe belangrijk Bas voor mij was en heeft hij besloten met mijn moeder in gesprek te gaan. Het feit dat hij ging staan voor zichzelf én moeite deed voor zijn relatie met haar, deed haar ontdooien waarna ze een goed en zelfs warm contact met elkaar kregen.